Om oss

om oss

Vi påtar oss oppdrag innen de aller fleste private rettsområder og bistår privatpersoner samt mindre - og mellomstore bedrifter og organisasjoner. Vi har i tillegg god kompetanse på strafferett.

Vår rolle er ikke bare å bistå når en tvist har oppstått, men også å fungere som rådgiver for å unngå potensielle konflikter. Gjennom våre oppdrag som både rådgivere og prosessfullmektiger har vi jevnlig prosedyreerfaring, og er godt oppdatert i forhold til både rettssystemet og de ulike rettsområdene.

Foruten norske klienter har vi lang erfaring med å bistå engelsk, polsk- og spanskspråklige klienter. Se vår firmapresentasjon på spansk og engelsk.

Vi yter også fri rettshjelp i henhold til ordningen om fri rettshjelp. Les mer om fri rettshjelp her.

Vi tilbyr juridisk bistand innen forskjellige områder

   • Arbeidsrett

   • Barnevernsaker

   • Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker

   • Boligtvister

   • Erstatningssaker

   • Fast eiendom

   • Felleseieskifte

   • Foreldretvister etter barneloven

   • Helse – og sosialrett

   • Mekling 

   • Utlendingsrett

   • Straffesaker

   • Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd

Kontakt

Advokat Espen Andre Solberg

Les mer ...

Advokat Egil Brå Oksavik

Les mer ...

Advokat Dag Holmen

Les mer ...

Priser

priser

Pris avtales mellom den enkelte advokat og klienten.

Vår veiledende timepris ligger i området kr. 1 200 til kr. 3 000 + 25% mva avhengig av sakens art og kompleksitet.

Hvilken timepris som for det enkelte oppdrag kommer til anvendelse vil være avhengig av arbeidets art og vanskelighetsgrad og de verdier og interesser som saken gjelder.

Utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

Vi presiserer at ingen oppdrag anses akseptert fra vår side før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse.

Straffesak

I de fleste tilfeller dekker staten/retten for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale. Videre dekkes alt av salær i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis selv dekke salæret. Ved henleggelse av straffesaker kan den tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

Fri rettshjelp/fri sakførsel

For en del sakstyper, og under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne oppnås fri rettshjelp sakførsel, det vil si at det offentlige dekker det alt vesentligste av salæret/utgifter, men at klienten dekker en mindre egenandel.

Artikler

Avdelingskontor - Engelsviken

avdelingskontor

Ved avdelingskontoret i Engelsviken bistår advokat Espen A. Solberg private og mindre-, mellomstore bedrifter innenfor arbeidsrett, personskade, fast eiendom, barnevern og barnefordeling. 

Han nås på telefon 4085 0052.