Nytt fra rettspraksis

LB-2016-176838

- Ugyldig datoformat
Særskilt anke over sakskostnadsavgjørelse. Lagmannsretten var i motsetning til tingretten av den oppfatning at de faktiske vilkårene for å anvende unntaksregelen i tvisteloven § 20-2 tredje ledd ikke var oppfylt. Bevisvurdering. Lagmannsretten traff ny sakskostnadsavgjørelse. Stikkord: Fullbyrdelse av dommer. Bevisvurdering. Tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Luganokonvensjonen 2007.

LB-2016-24113

- Ugyldig datoformat
Kausjonisten stilte sin bolig som sikkerhet for et gjeldsbrevlån på fire millioner kroner til en mann som skulle investere i et selskap etablert av kausjonistens frasepararte ektemann og deres sønn. Kausjonisten erkjente å ha signert kausjonserklæringen og det tilhørende pantedokuementet, men anførte en rekke grunner for at realkausjonen var ugyldig, blant annet at banken hadde brutt plikten til å fraråde kausjon, jf. finansavtaleloven § 60, at kausjonsforpliktelsen hadde falt bort og at den ikke kunne gjøres gjeldende etter reglene i avtaleloven § 33 og § 36. Ikke noe av dette førte frem, og anken ble forkastet. Stikkord: Tvangsfullbyrdelse. Realkausjon. Finansavtaleloven § 60. Frarådingsplikten. Avtaleloven § 33 og § 36.

Vi har dyktige og effektive advokater med klienten i fokus.

Advokatfirmaet Holmen & Co. DA ble etablert i 1986. Vi påtar oss oppdrag innen de aller fleste private rettsområder og bistår primært privatpersoner. Vi bistår også mindre - og mellomstore bedrifter og organisasjoner. I tillegg har vi god kompetanse på strafferett. Vår rolle er ikke bare å bistå når en tvist har oppstått, men også å fungere som rådgiver for å unngå potensielle konflikter.Gjennom våre oppdrag som både rådgivere og prosessfullmektiger har vi jevnlig prosedyreerfaring, og er godt oppdatert i forhold til både rettssystemet og de ulike rettsområdene. Vi yter også fri rettshjelp i henhold til ordningen om fri rettshjelp. Les mer om fri rettshjelp her.

Advokattjenester Eiendomsmegling Priser Kontakt oss