Våre Priser

Advokatfirmaet Holmen & Co. DA tilbyr et bredt spekter av advokattjenester. Prisen for det enkelte oppdraget må avtales mellom den enkelte advokat og klient, og vil fremgå av oppdragsavtalen som inngås mellom klienten og vedkommende advokat.

Vi tilbyr inntil 30 minutter gratis konferanse for å klarlegge Deres sak.

Denne prislisten er veiledende og gjelder pr. 1. januar 2021. Det kan inngås individuell avtale hvor disse prisene fravikes.

Fri rettshjelp

Her betaler staten advokatkostnadene og sideutgifter. Egenandel ved fritt rettsråd utgjør kr. 1 085- inkl. mva. Ved fri sakførsel utgjør egenandelen 25% prosent av hele regningen men maksimalt kr. ,8 340- inkl. mva. Det betales ikke egenandel i saker der fri rettshjelp gis uten behovsprøving, og heller ikke for personer med årlig brutto inntekt under kr. 100 000,-.

Privatpersoner

Her varierer prisene fra kr. 1 500,- til kr. 3 000,-. 25 % mva kommer i tillegg. Prisene varierer etter advokatens kompetanse og oppdragets karakter og vanskelighetsgrad.

Advokatfullmektig fra kr. 1 200,- til kr. 2500,- . 25 % mva. kommer i tillegg.

Næringsdrivende, selskaper og organisasjoner

Her varierer prisene fra 1500-3000 + mva. etter kompetanse og sakstype og om det gjelder sakførsel eller rådgivning. Faste klienter vil kunne få egen avtale om lavere timepris. Dette avtales med den enkelte advokat innenfor advokatfirmaets interne avtaler.

Fast pris- advokattjenester

a. Enkelt testament kr. 8 000,- inkl. mva. eller etter medgått tid.

b. Samboeravtale kr. 8 000,- inkl. mva. eller etter medgått tid.

Fast pris ved eiendomsmeglertjenester

a. Økonomisk oppgjør, eksklusiv kjøpekontrakt, kr. 25 000,- inkl. mva.

b. Økonomisk oppgjør, inkludert kjøpekontrakt, kr. 35 000,- inkl. mva.

c. Ved eiendomsmeglertjenester tilbys fast pris, provisjonssats fra 1 % inkl. mva. eller meglertjenester i henhold til timesats kr. 2500,- pr utført time. Direkte utlegg, fotograf og markedsføring kommer i tillegg. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.