Asylsøker fikk endelig beskyttelse etter vår anmodning om omgjøring

Etiopisk asylsøker som kom til Norge i 2007 har tidligere endelig avslag og avslag på tidligere omgjøringer. Klienten kom til oss i september 2014, hvor vi skrev en anmodning om omgjøring. Her dokumenterte vi klagerens politiske aktiviteter og utdypet hans politiske ståsted samt bakgrunn fra hjemlandet. UNE la de nye opplysningene til grunn og innvilget flyktningstatus etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a.