-UDI har feilaktig stemplet Salas' sak som "åpenbar grunnløs"

Advokat Dag Holmen i advokatfirmaet Holmen & Co. DA representerer mexicanske Adan Cortes Salas. Han søkte asyl i Norge dagen før han stormet nobelscenen under fredsprisutdelingen sist onsdag. I dag, 15.12.2014, ble Salas sendt ut av landet.

- Han fikk negativt vedtak og ba om utsatt iverksetting av det negative vedtaket for å være her i landet mens klageinstansen ser på det. Den klare hovedregel er at man er åpen for at det kan skje feil i første instans. Det er grunnleggende rettssikkerhetsgaranti at man derfor kan vente i landet mens klageinstansen behandler saken.
Unntaket er hvis asylsaken er «åpenbar grunnløs», da bortfaller retten. UDI har stemplet Salas' sak som åpenbar grunnløs. Det er den ikke, ifølge Holmen.

- Vi vil følge saken videre, avslutter advokat Holmen.