Nyheter:


Protector Forsikring ASA dømt til å betale boligkjøper kr.1.650 000,- i erstatning for mangler etter avhendingsloven!

Advokatfirmaet Holmen & Co. DA, ved advokat Espen A. Solberg bisto boligkjøper i saken mot Protector Forsikring ASA. Kjøper fikk medhold i at det var tilbakeholdt vesentlige opplysninger om bolige...
Les mer

Asylsøker fikk endelig beskyttelse etter vår anmodning om omgjøring

Etiopisk asylsøker som kom til Norge i 2007 har tidligere endelig avslag og avslag på tidligere omgjøringer. Klienten kom til oss i september 2014, hvor vi skrev en anmodning om omgjøring. Her dokumen...
Les mer

-UDI har feilaktig stemplet Salas' sak som "åpenbar grunnløs"

Advokat Dag Holmen i advokatfirmaet Holmen & Co. DA representerer mexicanske Adan Cortes Salas. Han søkte asyl i Norge dagen før han stormet nobelscenen under fredsprisutdelingen sist onsdag. I da...
Les mer

Entreprenør frikjent overfor byggherre i tingretten

Advokat Egil Brå Oksavik representerte entreprenør etter søksmål fra byggherre. Øvre Romerike tingrett ga entreprenøren medhold i at det var levert kontraktsmessig ytelse. Byggeherre hadde fremmet kra...
Les mer

Fikk medhold i Trygderetten etter gjenopptak

Advokat Stina Saastad bisto klient i Trygderetten i sak om uførepensjon på bakgrunn av ME-diagnose. Saken var tidligere prøvd for Trygderetten, som ga avslag i 2004. Klient søkte på nytt og kontaktet ...
Les mer