Turid Riisnæs

Advokatassistent DNA /regnskapsfører/kontorsjef.

Kontorsjefens oppgave er å føre firmaets regnskap, være ansvarlig for innkjøp, investeringer og økonomistyring i samarbeid med selskapets deltagere.

Som advokatassistent vil hun også ha selvstendige oppgaver av juridisk karakter. 

Kontakt: riisnaes@holmenco.no