Korona viruset, covid-19, corona virus, permittering, dagpenger, regjeringen

Koronaviruset - Nye regler for permittering og dagpenger

Kongen i Statsråd har i dag sanksjonert forslaget til endringer i permitterings- og dagpengeregelverket vedtatt av Stortinget. 


Endringer i permitteringslønnsloven

- Arbeidsgivers periode med lønnsplikt reduseres fra 15 til 2 dager.

Med dette vil arbeidsgiver kun ha plikt til å betale full lønn til arbeidstakere i 2 dager fra den dagen permitteringen iverksettes etter den lovpålagte varslingsperioden på henholdsvis 2 eller 14 dager. For arbeidsgivere som allerede har iverksatt permitteringer bortfaller lønnsplikten fra og med idag dersom det allerede er utbetalt full lønn i 2 eller flere dager. Det vil fortsatt være en konkret vurdering som skal legges grunn om hvorvidt permitteringen skyldes "forventede" eller "uforutsette" hendelser til tross for Koronaviruset.

Endringer i regelverket om dagpenger

- Permitterte sikres full lønn fra dag 3 til dag 20 med inn til 6G.
- Dagpenger oppjusteres fra 62,4 % til 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3 G, og deretter 62,5 % mellom 3G til 6G.
- Den nedre inntektsgrensen for dagpenger senkes til 0,75G beregnet over siste 12 måneder/ 2,25 G beregnet gjennom siste 36 måneder.
- Ventetiden på 3 dager oppheves
- Kravet til redusert arbeidstid for rett tiul dagpenger endres fra minst 50 % til minst 40%