Entreprenør frikjent overfor byggherre i tingretten

Advokat Egil Brå Oksavik representerte entreprenør etter søksmål fra byggherre.

Øvre Romerike tingrett ga entreprenøren medhold i at det var levert kontraktsmessig ytelse. Byggeherre hadde fremmet krav om erstatning etter rettens skjønn oppad begrenset til kr. 1. 550.000,-. Les dommen her