Utlendingsrett

Utlendingsrett er i konstant utvikling. Det finnes tre hovedtyper
migrasjon: flyktningemigrasjon, familiemigrasjon og arbeidsmigrasjon. Vårt firma har lang erfaring og god kompetanse innenfor fagfeltet. Vi prosederer regelmessig saker for domstolene og utlendingsnemnda