Utlendingsrett

Utlendingsrett er i konstant utvikling. Det finnes tre hovedtyper

Migrasjon: 

  • Flyktningemigrasjon
  • Familiemigrasjon
  • Arbeidsmigrasjon

Vårt firma har lang erfaring og god kompetanse innenfor fagfeltet. Vi prosederer regelmessig saker for domstolene og utlendingsnemnda