Trygderett

Trygde- og sosialrett

Mange har krav på offentlige ytelser uten at de er klar over det. I tillegg kommer de tilfellene hvor man får avslag på ytelser man har krav på. Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe til med kontakt overfor NAV, slik at du får det du har krav på.

Utgiftene til advokatbistand dekkes gjennom ordningen med fri rettshjelp.