Strafferett

Forsvarer

I Norge er det fritt forsvarervalg. Det vil si at i en straffesak kan man i utgangspunktet velge hvilken advokat man vil ha, og staten dekker i de fleste tilfeller utgiftene til dette.
Dersom man ikke velger en advokat vil en av domstolens faste forsvarere bli oppnevnt.
Hvis man ønsker bistand fra vårt kontor koster dette vanligvis ikke noe ekstra. Ta kontakt med politiet eller oss direkte, så vil vi ordne resten, slik at vi blir oppnevnt som din forsvarer.

Bistandsadvokat

I tillegg til forsvareroppdrag utfører vi også oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker.
Som offer for en forbrytelse har man ofte behov for juridisk bistand for å sikre sine rettigheter. Dette er særlig ofte tilfellet ved mishandling og/eller overgrep mot kvinner og barn.
Utgifter til bistandsadvokat dekkes av staten.