Nyheter:

 • Korona viruset, covid-19, corona virus, permittering, dagpenger, regjeringen
  20.03.2020 - Advokat Espen A. Solberg
  Koronaviruset - Nye regler for permittering og dagpenger

  Kongen i Statsråd har i dag sanksjonert forslaget til endringer i permitterings- og dagpengeregelverket vedtatt av Stortinget. 


  Endringer i permitteringslønnsloven

  - Arbeidsgivers periode med lønnsplikt reduseres fra 15 til 2 dager.

  Med dette vil arbeidsgiver kun ha plikt til å betale full lønn til arbeidstakere i 2 dager fra den dagen permitteringen iverksettes etter den lovpålagte varslingsperioden på henholdsvis 2 eller 14 dager. For arbeidsgivere som allerede har iverksatt permitteringer bortfaller lønnsplikten fra og med idag dersom det allerede er utbetalt full lønn i 2 eller flere dager. Det vil fortsatt være en konkret vurdering som skal legges grunn om hvorvidt permitteringen skyldes "forventede" eller "uforutsette" hendelser til tross for Koronaviruset.

  Endringer i regelverket om dagpenger

  - Permitterte sikres full lønn fra dag 3 til dag 20 med inn til 6G.
  - Dagpenger oppjusteres fra 62,4 % til 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3 G, og deretter 62,5 % mellom 3G til 6G.
  - Den nedre inntektsgrensen for dagpenger senkes til 0,75G beregnet over siste 12 måneder/ 2,25 G beregnet gjennom siste 36 måneder.
  - Ventetiden på 3 dager oppheves
  - Kravet til redusert arbeidstid for rett tiul dagpenger endres fra minst 50 % til minst 40%


  Les mer
 • 18.10.2019
  Fikk medhold i Trygderetten etter gjenopptak

  Advokat Stina Saastad bisto klient i Trygderetten i sak om uførepensjon på bakgrunn av ME-diagnose. Saken var tidligere prøvd for Trygderetten.

  Les mer
 • 03.10.2019
  Entreprenør frikjent overfor byggherre i tingretten

  Advokat Egil Brå Oksavik representerte entreprenør etter søksmål fra byggherre.

  Les mer
 • 03.10.2019
  Protector Forsikring ASA dømt til å betale boligkjøper kr.1.650000,- i erstatning for mangler etter avhendingsloven!

  Advokatfirmaet Holmen & Co. DA, ved advokat Espen A.

  Solberg bisto boligkjøper i saken mot Protector Forsikring ASA.

  Les mer