Fast eiendom og entreprise

Advokatfirmaet Holmen & Co. DA tilbyr bistand i forbindelse med de fleste rettslige problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med kjøp, salg, utleie og forvaltning av fast eiendom.

Vår kjernekompetanse innenfor feltet omfatter eiendomstransaksjoner, avhendingsloven/bustadoppføringsloven, entrepriserett, husleierett, tingsrett, tomtefeste, eierseksjoner/borettslag, samt tvisteløsning/prosedyre.