Erstatningsrett

Vi bistår privatpersoner i forbindelse med erstatningsrettslige eller forsikringsrettslige problemstillinger, herunder personskadeerstatningssaker.

Vi bistår skadelidte med å fremme krav overfor forsikringsselskapene, og å prosedere erstatningssaker for domstolene.

I erstatningssaker bistår vi i alle stadier:

  • Vurdering av om det foreligger ansvarsgrunnlag
  • Vurdering av årsakssammenheng mellom den skadevoldende handling og skadene
  • Eventuelle forsikringsdekninger i forhold til skaden.
  • Aktuelle erstatningsposter
  • Eventuell foreldelse

Utgifter til advokatbistand vil i de fleste tilfeller dekkes gjennom rettshjelpforsikringen. Alternativt vil fri rettshjelp kunne innvilges i enkelte tilfeller, da først og fremst ved personskader. Du er velkommen til å ta kontakt med en av våre advokater for nærmere informasjon.