Barnefordeling

Hvem barnet skal bo hos, og omfanget av samværet for den av foreldrene barnet ikke bor hos er viktige spørsmål som må avklares. Vi kan bistå med å få til en best mulig avtale mellom partene i det aktuelle forholdet. En rask og forsiktig behandling er viktig for å unngå at barna blir skadelidende i en slik situasjon.