Arv -, skifte - og familierett

Arvesaker kan ofte være en belastning da det kan oppstå tvister i nære relasjoner. Vi har lang erfaring i arvesaker. Bistand i arvesaker vil være alt fra kvalitetssikring av avtaler på privat skifte til bistand under offentlig skifte. Oppstår det en skiftetvist som må føres for retten kan vi også bistå med dette. Vi tar sikte på en personlig og kvalitetsmessig god bistand til saken har fått sin løsning.

Vi bistår ved opprettelse av testament og har fast pris på dette, se prisliste.

Familierett omfatter også felleseieskifte og økonomisk oppgjør etter ugift samliv.

Her kan vi bistå ved opprettelse av ektepakt samt utarbeide samboeravtale. På denne måten kan en forebygge og skape forutsigbarhet og trygghet for avtalepartene i et ekteskap eller ved ugift samliv. Vi har faste priser på samboeravtale, se prisliste.

Ved samlivsbrudd bistår vi ved privat og offentlig skifte. Vi fører skiftetvister for retten om det blir nødvendig.

Våre advokater har lang praksis på dette rettsområdet.