Arbeidsrett

Rettsområdet arbeidsrett omfatter både oppsigelse, avskjed og andre forhold knyttet til et arbeidsforhold. Slike andre forhold kan være mobbing og trakassering på arbeidsplassen, brudd på arbeidstidsbestemmelsene, usaklig forskjellsbehandling ved ansettelser, samt manglende lønn og andre godtgjørelser.

Det er viktig å ta kontakt advokat snarest råd dersom det oppstår konflikter som kan føre til oppsigelser. Dette gjelder både arbeidsgiver ag arbeidstaker.

Vi vil kunne bistå for å forebygge en konflikt og i forhold til de rettigheter og plikter partene har dersom et arbeidsforhold skal avsluttes. Det er svært viktig at saksbehandlingsreglene følges i en oppsigelsessak. Manglende saksbehandling kan få betydning for om oppsigelsen /avskjeden er gyldig. Brudd på saksbehandlingsregler kan utløse krav om erstatning.

Vi bistår som rådgivere under drøftingsmøte som skal avholdes før en oppsigelse og også i forhandlingsmøte som avholdes etter en oppsigelse/avskjed.

Dersom partene ikke kommer til enighet har vi lang erfaring i å føre saker for domstolene.